• Screenshot

Command-Shift-4, Välj yta med prompten:
Du får en bild på skrivbordet.

  • Hitta Library igen : Öppna terminalen och skriv : chflags nohidden ~/Library
  • Filezilla: ftp program för alla plattformar
  • Merlin: Projekthanteringsprogram
  • GrandPerspective: grafisk vy över HDD, hjälper dig att finna stora filer etc
  • root konto är inte enabled som default. prova sudo passwd root.
  • Inte öppna alla gamla fönster i tex excel. Håll ned shift vid start. Alt håll ned alt när du stänger programmet
  • Ctrl-X : gör cmd C för copy, Alt+CMD+V för cut and paste.
  • CORD, Remote terminal för Mac, kan öppna wind terminal.
  • Alfred, snabbstart av program.